KOLOKVIJUM – PROGRAMIRANJE CNC SISTEMA 1

Kolokvijum iz predmeta ,,Programiranje CNC sistema 1” će se održati 29.12. i 30.12.2020. godine sa početkom u 12 časova.