Akreditacija 2018.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program

Kompjuterski mašinski sistemi:

Modul 1: Kompjutersko projektovanje i modeliranje

Ред. Бр. Шифра Назив Модул Семестар Пред. Вежбе ДОН ЕСПБ
Прва година
1 501001 Математика I ЗАЈ 1 3 3 0 8
2 501002 Енглески језик I ЗАЈ 1 2 2 0 5
3 501003 Рачунарски алати ЗАЈ 1 2 2 0 5
4 501004 Техничко цртање ЗАЈ 1 2 2 0 6
5 501005 Техничка механика I ЗАЈ 1 2 2 0 6
6 501006 Енглески језик II ЗАЈ 2 2 2 0 5
7 501007 Математика II ЗАЈ 2 2 3 0 7
8 501008 Отпорност материјала ЗАЈ 2 3 2 0 6
9 501009 Техничка механика II ЗАЈ 2 2 2 0 6
10 501010 Материјали ЗАЈ 2 2 1 1 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 21 1 60
Укупно часова активне наставе на години 660 630 30
Друга година
11 501011 Машински елементи I ЗАЈ 3 2 2 0 6
12 501012 Оперативни системи и кориснички софтвери ЗАЈ 3 2 2 0 6
13 501013 Хидраулика и пнеуметика ЗАЈ 3 2 2 0 6
14 501014 Машински системи ЗАЈ 3 3 2 0 6
15 501015 Информациони системи I ЗАЈ 3 2 2 0 6
16 501016 Електротехника са електроником ЗАЈ 4 2 2 0 6
17 501017 Машински елементи II ЗАЈ 4 2 2 0 6
18 501018 Компјутерско пројектовање I ЗАЈ 4 2 2 0 6
19 501019 Обрадни процеси ЗАЈ 4 2 2 0 6
20 501020 Сензори и актуатори ЗАЈ 4 2 2 0 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 20 0 60
Укупно часова активне наставе на години 630 600 0
Трећа година
21 501021 Мерење и контрола ЗАЈ 5 3 2 0 6
22 501022 Технолошки поступци ЗАЈ 5 3 3 0 7
23 501023 Програмирање CNC система I ЗАЈ 5 3 3 0 7
1 И1 Изборни 1 (од 2 бира се 1) Модул 1 5 3 3 0 6
5010241 Web апликације Модул 1 3 3 0
5010241 Компјутерско пројектовање II Модул 1 3 3 0
25 501025 Стручна пракса ЗАЈ 5 4
1

2

3

И3 Изборни 3 (од 6 бирају се 3) Модул 1 6 21
5010271 Аутоматско управљање Модул 1 6 4 3 0 7
5010272 Роботи Модул 1 6 4 3 0 7
5010273 Компјутерско моделирање и симулација Модул 1 6 4 3 0 7
5010274 Програмирање CNC система II Модул 1 6 4 3 0 7
5010275 Машинске конструкције Модул 1 6 4 3 0 7
5010276 Дигитална електроника Модул 1 6 3 4 0 7
29 501029 Завршни рад ЗАЈ 6 9
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23.5 19.5 0 60
Укупно часова активне наставе на години 705 585 0 180
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 1985 1815 30 180

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program:

Kompjuterski mašinski sistemi:

Modul 2: Kompjuteruzovani proizvodni sistemi

Ред. Бр. Шифра Назив Модул Семестар Пред. Вежбе ДОН ЕСПБ
Прва година
1 501001 Математика I ЗАЈ 1 3 3 0 8
2 501002 Енглески језик I ЗАЈ 1 2 2 0 5
3 501003 Рачунарски алати ЗАЈ 1 2 2 0 5
4 501004 Техничко цртање ЗАЈ 1 2 2 0 6
5 501005 Техничка механика I ЗАЈ 1 2 2 0 6
6 501006 Енглески језик II ЗАЈ 2 2 2 0 5
7 501007 Математика II ЗАЈ 2 2 3 0 7
8 501008 Отпорност материјала ЗАЈ 2 3 2 0 6
9 501009 Техничка механика II ЗАЈ 2 2 2 0 6
10 501010 Материјали ЗАЈ 2 2 1 1 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 21 1 60
Укупно часова активне наставе на години 660 630 30
Друга година
11 501011 Машински елементи I ЗАЈ 3 2 2 0 6
12 501012 Оперативни системи и кориснички софтвери ЗАЈ 3 2 2 0 6
13 501013 Хидраулика и пнеуметика ЗАЈ 3 2 2 0 6
14 501014 Машински системи ЗАЈ 3 3 2 0 6
15 501015 Информациони системи I ЗАЈ 3 2 2 0 6
16 501016 Електротехника са електроником ЗАЈ 4 2 2 0 6
17 501017 Машински елементи II ЗАЈ 4 2 2 0 6
18 501018 Компјутерско пројектовање I ЗАЈ 4 2 2 0 6
19 501019 Обрадни процеси ЗАЈ 4 2 2 0 6
20 501020 Сензори и актуатори ЗАЈ 4 2 2 0 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 20 0 60
Укупно часова активне наставе на години 630 600 0
Трећа година
21 501021 Мерење и контрола ЗАЈ 5 3 2 0 6
22 501022 Технолошки поступци ЗАЈ 5 3 3 0 7
23 501023 Програмирање CNC система I ЗАЈ 5 3 3 0 7
1 И2 Изборни 2 (од 2 бира се 1) Модул 2 5 3 3 0 6
5010251 Алати и прибори Модул 2 3 3 0
5010252 Компјутерско пројектовање II Модул 2 3 3 0
25 501027 Стручна пракса ЗАЈ 5 4
1

2

3

И4 Изборни 4 (од 6 бирају се 3) Модул 2 6 21
5010281 Индустријски рачунарски системи Модул 2 6 4 3 0 7
5010286 Одржавање ЦНЦ система Модул 2 6 3 4 0 7
5010282 Програмирање CNC система II Модул 2 6 4 3 0 7
5010283 Флексибилни производни системи Модул 2 6 4 3 0 7
5010284 Роботи Модул 2 6 4 3 0 7
5010285 Комјутерско моделирање и симулација Модул 2 6 4 3 0 7
29 501029 Завршни рад ЗАЈ 6 9
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23.5 19.5 0 60
Укупно часова активне наставе на години 705 585 0 180
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 1985 1815 30 180

Nastavni plan i program

 

Nastavni plan i program za smer Kompjuterski mašinski sistemi možete pogledati OVDE.

 

 

Cilj studijskog programa

Opšti cilj studijskog programa je da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, steknu sposobnost primene znanja u praksi i praćenja novina u struci, kao i da razviju spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Stečeno zvanje i stručni naziv

Diplomirani studenti na smeru Kompjuterski mašinski sistemi stiču 180 ESPB i stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.