KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU ŠKOLSKE 2013/2014.

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS U SEPTEMBARSKOM ROKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE

Konačna rang lista kandidata prijavljenih za upis u septembarskom roku školske 2013/2014. godine za smer: KOMPJUTERSKI MAŠINSKI SISTEMI

Konačna rang lista kandidata prijavljenih za upis u septembarskom roku školske 2013/2014. godine za smer: INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

Konačna rang lista kandidata prijavljenih za upis u septembarskom roku školske 2013/2014. godine za smer: ENERGETSKA EFIKASNOST I ZELENA ENERGIJA

Konačna rang lista kandidata prijavljenih u Visokoškolsku jedinicu Valjevo za upis u septembarskom roku školske 2013/2014. godine za smer: INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

PREDSEDNIK KOMISIJE 

Prof. dr Zajim Smajić