KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA – JUNSKI UPISNI ROK, 2018/2019. GODINE

 

Konačne rang liste kandidata prijavljenih za upis u Visoku tehničku školu strukovnih studija u junskom upisnom roku školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde:

  1. KOMPJUTERSKI MAŠINSKI SISTEMI: Konačna rang lista, 2018/2019 – KMS,
  2. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO: Konačna rang lista, 2018/2019 – II,
  3. ENERGETSKA EFIKASNOST I ČISTA ENERGIJA: Konačna rang lista, 2018/2019 – EE,
  4. VISOKOŠKOLSKA JEDINICA VALJEVO – KMS: Konačna rang lista, 2018/2019 – VALJEVO.

Upis primljenih kandidata počinje u četvrtak, 12.07.2018.godine i traje do ponedeljka 16.07.2018. godine od 11 do 15 časova.


Kandidati prilikom upisa podnose:

  1. Originalna dokumenta svih svedočanstava srednje škole, kao i diplomu o stečenom srednjem obrazovanju.
  2. Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa u iznosu od 5.200,00 dinara na žiro račun Škole.
  3. Dve fotografije 3.5 cm x 4,5 cm

Žiro računa: 840-2054666-92.

 

Sekretarijat škole