KONAČNE RANG LISTE, ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA

Konačne rang liste kandidata prijavljenih za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/2021. godinu možete pogledati po studijskim programima:

KOMPJUTERSKI MAŠINSKI SISTEMI,

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO,

ENERGETSKA EFIKASNOST I ČISTA ENERGIJA.


Konačnu rang listu kandidata prijavljenih za  upis u Visokoškolsku jedinicu u Valjevu možete pogledati ovde.


Upis primljenih kandidata vršiće se 10. 07. 2020, 13. 07. 2020. i 14. 07. 2020. godine od 10 do 14 časova u sali 12 (amfiteatar 6)

Primljeni kandidati prilikom upisa podnose:
• originalna svedočanstva svih razreda srednje škole, kao i originalnu diplomu o stečenom srednjem obrazovanju;
• izvod iz matične knjige rođenih (original);
• uverenje o državljanstvu (original);
• dve fotografije formata 3,5 cm * 4,5 cm i
• dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa u iznosu od 5.200,00 dinara na žiro račun.

ZPU – Članarina iznosi 400,00 dinara za školsku 2020/21.godinu i plaća se u gotovini prilikom upisa.

Školarina za jednu godinu studija iznosi 52.000,00 dinara i može se uplatiti u tri rate.
Sve uplate se vrše preko žiro računa: 840-2054666-92.