KONAČNE RANG LISTE, ŠKOLSKA 2021/2022. godina

Konačne rang liste kandidata prijavljenih za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija možete pogledati po studijskim programima:

 1. Kompjuterski mašinski sistemi,
 2. Industrijsko inženjerstvo,
 3. Energetska efikasnost i čista energija,
 4. Konacna rang lista VJ VALJEVO KMS, I rok, 21-22

Konačnu rang listu kandidata prijavljenih za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom možete pogledati ovde.

Konačnu rang listu kandidata prijavljenih za upis u prvu godinu specijalističke strukovne studije možete pogledati ovde.

Jedinstvenu rang listu kandidata prijavljenih za upis u prvu godinu master strukovnih studija možete pogledati ovde.


Dokumenti za upis na osnovne studije:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original);
 2. Dve identične fotografije 3,5 x 4,5 cm;
 3. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole i diploma o položenom završnom/maturskom ispitu (original);
 4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade troškova za upis od 4.000 dinara (svi studenti);
 5. Potvrda o uplati prve rate školarione (samofinansirajući studenti)
 6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.

Školarina za jednu godinu studija iznosi 66.000 dinara  (za strane državljane 1000 €), i plaća se u dve rate, s tim da je prva rata 30% iznosa školarine i plaća se prilikom upisa. Druga rata školarine treba da se uplati do 31.08.2021. godine.

Napomena: U slučaju odustanka od upisa i u slučaju ispisa uplaćeni novac se ne vraća.


DOKUMENTI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE
 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original);
 2. Dve identične fotografije 3,5 x 4,5 cm
 3. Diploma o stečenom višem ili visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju,
  ako diploma još nije izdata;
 4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa od 4.000 dinara
  (svi studenti);
 5. Potvrda o uplati prve rate školarine (svi studenti);
 6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.

Primer uplatnice za troškove upisa:

Primer uplatnice za prvu ratu školarine:


Upis kandidata koji su konkurisali na smer Kompjuterski mašinski sistemi će se obaviti u petak, 09.07.2021.godine od 09.00-14.30 časova. Istog dana vršiće se upis kandidata koji su konkurisali na specijalističke i master studije.

Upis kandidata koji su konkurisali na smer Industrijsko inženjerstvo i na smer Energetska efikasnost i čista energija će se obaviti u ponedeljak,  12.07.2021. godine, od 09.00-12.00 časova.

Upis je u Amfiteatru 6.


Upis kandidata u VJ Valjevo će se obaviti u ponedeljak, 12.07.2021.godine u 17 časova, u Tehničkoj školi Valjevo, u Svečanoj sali.