KONAČNE RANG LISTE ZA SMEŠTAJ U STUDENTSKI DOM

Na oglasnoj tabli su istaknute KONAČNE RANG LISTE za smeštaj u studentski dom.

RASPODELA MESTA će biti obavlјena u sredu, 30.11.2022. godine u 12 časova  u Studentskoj službi (Kancelarija broj 9;EO-10).

Studenti treba obavezno da ponesu INDEKS I LIČNU KARTU.

Studentska služba