KONAČNE RANG LISTE za smeštaj u studentski dom

Na oglasnoj tabli su istaknute KONAČNE RANG LISTE za smeštaj u studentski dom.

RASPODELA MESTA će biti obavlјena u sredu, 01.12.2021. godine u 12 časova  na šalteru Škole.

Studenti treba da ponesu obavezno INDEKS I LIČNU KARTU.

Studentska služba