Konsultacije kod dr Aleksandre Mitrović

Konsultacije kod dr Aleksandre Mitrović će se održati u utorak 30.08.2022.god. od 12:00 do 14:00, u internet centru, na Odseku KMI.

Beograd, 26.08.2022.god.
Koordinator za nastavu