Konsultacije kod dr Aleksandre Mitrović

Konsultacije kod dr Aleksandre Mitrović će se održati u utorak 27.09.2022.god od 13:00 do 15:00, u kabinetu 17, na Odseku Beogradska politehnika.

Beograd, 23.09.2022.god.

Koordinator za nastavu