Konsultacije kod dr Danijele Živojinović

Konsultacije kod dr Danijele Živojinović će se održati u petak 26.08.2022.god. od 12:00 do 14:00, u Sali IV, na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo.

 Beograd, 22.08.2022.god.

Koordinator za nastavu