Konsultacije kod dr Danijele Živojinović

Konsultacije kod dr Danijele Živojinović će se održati u petak 30.09.2022.god. od 12:00 do 14:00, u Sali IV, na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo.

Beograd, 27.09.2022.god.
Koordinator za nastavu