Konsultacije kod dr Dragana Kreculja

Konsultacije kod dr Dragana Kreculja će se održati u utorak 08.11.2022.god. od 15:00 do 17:00 (umesto od 08:00 do 10:00), u kabinetu J1-9, na Odseku za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zašite, ul. Nade Dimić 4, Zemun.

Beograd, 07.11.2022.god.

Koordinator za nastavu