Konsultacije kod dr Nade Ratković Kovačević

Nadoknada konsultacija kod dr Nade Ratković Kovačević će se održati u utorak 07.03.2023.god. od 16:00 do 18:00, u kabinetu J1-7, na Odseku za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite.

Beograd, 01.03.2023.god.

Koordinator za nastavu