Konsultacije kod dr Nade Ratković Kovačević

Konsultacije kod dr Nade Ratković Kovačević će se održati u četvrtak 16.06.2022.god. od 16:00 do 18:00, u Internet centru, na Odseku KMI.

Konsultacije kod dr Nade Ratković Kovačević će se održati u četvrtak 23.06.2022.god. od 16:00 do 18:00, u Internet centru, na Odseku KMI.

 

Beograd, 09.06.2022.god.

Koordinator za nastavu