Konsultacije kod dr Stojka Biočanina

Konsultacije kod dr Stojka Biočanina neće se održati u petak 24.02.2023.god. od 13:00 do 15:00.
Nadoknada konsultacija će se održati u četvrtak 02.03.2023.god. od 14:00 do 16:00, u učionici E0-6, na Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo.

Beograd, 24.02.2023.god. Koordinator za nastavu