Konsultacije kod dr Svetomira Simonovića

Konsultacije kod dr Svetomira Simonovića će se održati u petak 28.10.2022.god. od 13:30 do 15:30, u kabinetu J1-5, na Odseku za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite.

Beograd, 25.10.2022.god.
Koordinator za nastavu