Konsultacije kod dr Zorana Lalića

Konsultacije kod dr Zorana Lalića će se održati u petak 20.05.2022.god. od 10:00 do 12:00, u Učionici br.3, na Odseku KMI.

 

Beograd, 18.05.2022.god.

Koordinator za nastavu