Konsultacije kod predmetnog nastavnika dr Nade Ratković Kovačević

Konsultacije kod predmetnog nastavnika dr Nade Ratković Kovačevič održaće se u petak 12.11.2021.godine, od 11 do 13h, u kabinetu 209, na Odseku za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite.