Skupština Republike Srbije   (www.parlament.gov.rs)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs)

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (www.kapk.org)

Vodič za studente (Uverenje o akreditaciji – 01.02.2013. godine / 54 strana)

Koferencija akademskih strukovnih studija Srbije (www.kasss.rs)

Naučno stručni časopis (tehnickadijagnostika.rs)