Svrha studijskog programa Kompjuterski mašinski sistemi, kroz modul master strukovni inženjer mašinstva je da obrazuje master strukovne inženjere mašinstva, koji su  kompetentni da po završetku studija rade u konstrukcionim biroima, kao konstruktori mašinskih elemenata i konstrukcija manje i srednje složenosti,  u pripremi proizvodnje, kao tehnolozi-programeri, u proizvodnji, u sektoru kontrole kvaliteta i u računarskom centru projektno-proizvodnih preduzeća te u uslužnim delatnostima. Pored prethodnog, strukovni inženjeri su osposobljeni da prate i primenjuju najnovija dostignuća na polju primene računara u projektno-proizvodne svrhe, da sagledavaju najnovija tehnološka dostignuća, da analiziraju i upoređuju tehnološke varijante i primenjuju savremene metode sa ciljem ostvarivanja boljih proizvodnih rezultata, na način koji pokazuje profesionalan pristup struci.

U skladu sa ciljevima, vrši se edukacija studenata iz oblasti računarske tehnike, programiranja, materijala, obradnih sistema i programiranja CNC alatnih mašina, korišćenjem najmoćnijih CAD/CAM paketa.

Knjigu predmeta i specifikaciju predmeta možete preuzeti ovde.

Odluku i Uverenje o akreditaciji master strukovnih studija za studijski program Kompjuterski mašinski sistemi možete pogledati OVDE.