MATERIJALI – KOLOKVIJUM

 

Obaveštavaju se studenti prve godine osnovnih strukovnih studija da će kolokvijum iz predmeta Materijali biti održan 16.04.2018. godine sa početkom u 16:15 časova u amfiteatru 5. Studenti su u obavezi da ponesu indeks na kolokvijum.

Predmetni nastavnik