Materijali – predispitne obaveze

 

Studenti koji su slušali predmet Materijali, školske 2019/2020. godine su u obavezi da odbrane seminarski rad pre ispitnog roka.

Profesorka dr Aleksandra Mitrović (termini konsultacija i termini za odbranu):

  • utorak i četvrtak, od 12-14 časova, kabinet broj 7.

mr Milanka Plavšić (termini konsultacija i termini za odbranu):

  • sreda i četvrtak  od 12-14 časova, kabinet broj 10.