Materijali – Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Materijali biće održan u četvrtak 22.04.2021. godine u 14:00h u amfiteatru V.

Predmetni nastavnik,Mr Milanka Plavšić