Nastava za četvrtak, 09.04.2020.GODINE

 

Predavanja i vežbe iz predmeta Materijali možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, Mr Milanka Plavšić


Postavku grafičkog rada i primer rešenog grafičkog rada iz predmeta Mašinski elementi 2 možete preuzeti ovde.

Urađeni grafički rad poslati na proveru saradnici u nastavi Aleksandri Božović (a.bozovic89@gmail.com).

Grafički rad uraditi u softveru Microsoft Word (ili sličnom programu), ili na papiru, pa ga slikati (u tom slučaju grafički rad mora biti dovoljno jasno napisan tako da može da se pročita).

                                                            Predmetni  nastavnik, dr Andreja Stefanović i sradnik u nastavi, Aleksandra Božović