Nastava za petak, 20.03.2020.godine

Celokupno predavanje do kraja školske godine iz predmeta Matematika II možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, dr Mićo Miletić


Predavanja i vežbe iz predmeta Obradni procesi možete preuzeti Ovde.

Predmetni nastavnik, dr Stojko Biočanin


Za nastavu iz predmeta Senzori i aktuatori profesorka dr Nada Ratković Kovačević preporučuje materijale, besplatno, a nada se i legalno dostupne preko Interneta, čiji nije ni autor ni vlasnik, na prvom mestu udžbenik [1] Profesora dr Mladena Popovića, Senzori i merenja, izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, iz 2004.Knjiga se može snimiti sa sledećeg linka, među materijalima za predmet Senzori u industriji, Katedre za električna merenja, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu:

[1] Popović, M., Senzori i merenja, 4. izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, 2004.

http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/si/pdf/Senzori_i_merenja_2004.pdf           (pristupano 18. 03. 2020.)

 Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Značaj merenja, pročitati iz dela I, glavu 1 UVOD U MERENJE (strane od 1 do 18), glavu 2 PLANIRANJE I ORGANIZACIJA MERENJA (strane od 19 do 22) i glavu 3 OBRADA MERNIH REZULTATA (strane od 23 do 38).

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Najčešće merene fizičke veličine, pročitati iz dela II glavu 7 OSNOVI TEHNIKE SENZORA (strane od 71 do 82), iz dela III, glavu 10 KAPACITIVNI SENZORI (strane od 139 do 153), iz dela III, glavu 9 OTPORNIČKI SENZORi (strane od 123 do 138) i iz dela III, glavu 11 ELEKTROMAGNETNI SENZORI (strane od 154 do 161).

Tipovi pogonskih sistema, npr. kod CNCmašina, su električni, elektromehanički, hidraulički, pneumatski, hidropneumatski i elektro-hidraulički. Zavisno od tipa pogona, različite fizičke veličine treba meriti ili i podešavati.

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević