Nastava za sredu, 08.04.2020.godine

 

Primer rešenog grafičkog rada iz predmeta Tehnička mehanika 2 možete preuzeti ovde.

Za postavku grafičkog rada javiti se na e-mail saradnici u nastavi Aleksandri Božović.

Urađeni grafički rad poslati na proveru saradnici u nastavi Aleksandri Božović (a.bozovic89@gmail.com).

Grafički rad uraditi u softveru Microsoft Word (ili sličnom programu), ili na papiru, pa ga slikati (u tom slučaju grafički rad mora biti dovoljno jasno napisan tako da može da se pročita).

Predmetni nastavnik  dr Andreja Stefanović i Saradnik u nastavi Aleksandra Božović


Predavanja i  vežbe iz predmeta Kompjutersko projektovanje I možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, dr Danijela Živojinović