Nastava za sredu, 29.04.2020. Godine

Predavanja iz predmeta Tehnička mehanika II možete da preuzmete ovde.

Predmetni nastavnik, dr Andreja Stefanović


Vežbe iz predmeta Tehniča mehanika II možete da preuzmete ovde.

Saradnik u nastavi, Aleksandra Božović


Predavanja i vežbe iz predmeta Kompjutersko projektovanje I možete da preuzmete ovde.

Predmetni nastavnik, dr Danijela Živojinović