Nastava za utorak, 31.03.2020.godine

 

Predavanja iz predmeta Otpornost materijala možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik, dr Andreja Stefanović


Vežbe iz predmeta Otpornost materijala možete pogledati  Ovde.

Saradnik u nastavi, Aleksandra Božović


 

Za nastavu iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom, profesorka dr Nada Ratkovič Kovačević  preporučuje materijale, legalno, a besplatno dostupne preko Interneta, čiji nije ni autor ni vlasnik, na prvom mestu nastavne materijale Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, 

za predmet ELEKTROTEHNIKA, sa portala NASTAVA:

[2] Nastavni materijali za predmet Elektrotehnika, vanrednog profesora dr Tomislava Stojića,

(skrolovati naniže, do teme ‘Изводи са предавања‘ , i dalje, do teme
Материјал за припрему колоквијума и испита‘)

  https://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewtopic.php?f=29&t=131 (pristupano 31. 03. 2020.)

[3] Nastavni materijali za predmet Elektrotehnika, redovnog profesora dr Petra Lukića,

     (tema ‘Обавештења за студенте проф. др Петра Лукића‘, skrolovati naniže, do belog okvira, u kojem su ATTACHMENTS)   https://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewtopic.php?f=29&t=3152

(pristupano 31. 03. 2020.)

Deo gradiva sa linka [2], pod nazivom Elektrokinetika, odnosi se na Stalne jednosmerne struje.

Deo gradiva sa linkova [2] i [3], pod nazivom Elektromagnetika, odnosi se na Elektromagnetizam.

Gradivo za naš prvi kolokvijum, iz dela Elektrotehnika je:

Elektrostatika, Stalne jednosmerne struje i Elektromagnetizam.

Na e-mail adrese Studenata, na one koje ima profesorka dr Nada Ratković Kovačević, poslaće primere rešenih ranijih testova, kolokvijuma i ispita.

Ako nečiju e-mail adresu nema, može joj  biti dostavljena na e-mail
nratkovicmf@gmail.com

Time bi potpuno bilo obuhvaćeno gradivo, predviđeno za I kolokvijum.

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević