JEVTIĆ, Dragoljub
Tehnologija održavanja alatnih mašina / Dragoljub Jevtić. – Beograd : Tehnička knjiga, 1980. – 417 str. : ilustr. ; 20 cm.

Bibliografija: str. 407-409.

621.7/.9.004.5

COBISS.SR-ID 15696391

 

 

INŽENJERSKO-mašinski priručnik. Knj. 2 / [autori Tatomir Anđelić … et al. ; glavni i odgovorni urednik Vojislav Mitić]. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1987 (Titovo Užice : Vesti). – 611 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 4000. – Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 86-17-00423-2 !
621(035)
51(035)
531/534(035)
536(035)
620.1(035)

COBISS.SR-ID 35127052

 

 

FLEKSIBILNI tehnološki sistemi za obradu rotacionih izradaka. Knj. 1, Stanje, tendencije i podloge za razvoj / Jožef Rekecki, Ratko Gatalo, Milan Zeljković, Ljubomir Borojev, Janko Hodolič. – [1. izd.]. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Naučno-obrazovni institut za proizvodno mašinstvo, 1989 (Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Štamparija za grafičku delatnost). – 177 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija NUMA FTS ; sv. 1)

Tiraž 300. – Bibliografija uz svako poglavlje.

(Broš.)
621.01:621.81-13

COBISS.SR-ID 42583303

 

 

FLEKSIBILNI tehnološki sistemi za obradu rotacionih izradaka. Knj. 2, Osnovne komponente za obradu i njihovo komponovanje u strukture višeg nivoa / Ratko Gatalo, Jožef Rekecki, Milan Zeljković, Ljubomir Borojev, Janko Hodolič. – [1. izd.]. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Naučno-obrazovni institut za proizvodno mašinstvo, 1989 (Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Štamparija za grafičku delatnost). – 266 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija NUMA FTS ; sv. 2)

Tiraž 300. – Bibliografija uz svako poglavlje.

(Broš.)
621.01:621.81-13

COBISS.SR-ID 42586631

 

 

FLEKSIBILNI tehnološki sistemi za obradu rotacionih izradaka. Knj. 3, Manipulacioni i merno kontrolni sistemi / Janko Hodolič, Ljubomir Borojev, Jožef Rekecki, Ratko Gatalo, Milan Zeljković. – [1. izd.]. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Naučno-obrazovni institut za proizvodno mašinstvo, 1989 (Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Štamparija za grafičku delatnost). – 263 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija NUMA FTS ; sv. 3)

Tiraž 300. – Bibliografija uz svako poglavlje.

(Broš.)
621.01:621.81-13

COBISS.SR-ID 42588423

 

 

TODOROVIĆ, Jovan B.
Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema = Maintainability Engineering / Jovan B. Todorović. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : IIPP – Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, 2006 (Beograd : Libra). – 280 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 269-276.

ISBN 86-84231-11-2
621-7
658.58:621

COBISS.SR-ID 134629388

 

 

WOOLFOLK, Anita, 1947-
Psihologija u obrazovanju. 3 / Anita Vulfolk, Malkolm Hjuz, Vivijen Volkap ; prevela sa engleskog Sonja Banjac. – Beograd : Clio, 2015 (Subotica : Rotografika). – 338 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. – (Biblioteka Imago ; 23)

Prevod dela: Psihology in education / Anita Woolfolk, Malcolm Hughes, Vivienne Walkup. – Tiraž 1.000. – Rečnik: str. 293-298. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 299-314. – Registar.

ISBN 978-86-7102-489-1 (broš.)
37.015.3(075.8)
159.953.2/.5(075.8)

COBISS.SR-ID 217009164

 

 

ATKINS, Anthony G., 1939-
A dictionary of mechanical engineering / Tony Atkins and Marcel Escudier. – 1st ed. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 428 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Oxford paperback reference)

ISBN 978-0-19-958743-8 (broš.)
621 (038)

COBISS.SR-ID 1536385527

 

 

АРСОВСКИ, Славко, 1952-
Nauka o kvalitetu / Slavko Arsovski. – Kragujevac : Fakultet inženjerskih nauka, Centar za kvalitet, 2016 (Kragujevac : Interprint). – Xlii, 399 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 500. – Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-6335-021-2
006.015.5

COBISS.SR-ID 222092300

 

 

LETIĆ, Duško, 1959-
AutoCAD Mechanical 2011 : CAD mašinskih elemenata i konstrukcija / Duško Letić, Eleonora Desnica, Branko Davidović. – Izd. 1. – Beograd : Kompjuter biblioteka, 2011 (Čačak : Svetlost). – 1 knj. (razl. pag.) : ilustr. ; 24 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM). – (Kompjuter biblioteka ; 463) (Edicija CAD)

Tiraž 500. – Bibliografija na kraju knjige.

ISBN 978-86-7310-483-6 (broš.)
004.382:621.01
004.42AutoCAD Mechanical

COBISS.SR-ID 186724108

 

 

OGRIZOVIĆ, Milutin, 1966-
Programiranje CNC mašina / Milutin Ogrizović. – 1. izd. – Beograd : Kompjuter biblioteka, 2012 (Čačak : Svetlost). – VII, 152 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Kompjuter biblioteka ; knj. br. 466)

Tiraž 500.

ISBN 978-86-7310-486-7
621.9-52:004.388
004.382:621.0

COBISS.SR-ID 189603340

 

 

КУЗМАНОВИЋ, Драгослав, 1949-
Zbirka zadataka iz Mehanike 1 / Dragoslav Kuzmanović, Gordana Kastratović, Nenad Vidanović. – 2. izd. – Beograd : Univerzitet, Saobraćajni fakultet, 2015 (Beograd : Colorgrafx). – IV, 284 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. – Beleška o autorima: str. 283-284. – Napomene uz tekst. – Bibliografija: str. 281-282.

ISBN 978-86-7395-296-3 (broš.)
531.1(075.8)(076)
531.3(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 219700492

 

 

MALI rečnik mehatronike / Aleksandar Veg … [et al.] ; [ilustracije Aleksandra Joksimovć]. – Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2016 (Beograd : Planeta print). – 133 str. : ilustr. ; 30 cm

Prema predgovoru ovo je 2. izd. – Tiraž 100. – Bibliografija: str. 133.

ISBN 978-86-7083-917-5
007.52(075.8)

COBISS.SR-ID 226705164

 

 

MILOJEVIĆ, Ankica, 1957-
Marketing / Ankica Milojević. – Beograd : Etnostil, 2013 (Beograd : Etnostil). – 216 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 200. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 214-216.

ISBN 978-86-6347-018-7 (broš.)
658.8

COBISS.SR-ID 202394380

 

 

KONSTRUKTIVNA geometrija i grafika : praktikum / Branislav Popkonstantinović … [et al.]. – Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2010 (Beograd : Planeta print). – [66] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Prema predgovoru ovo je 2. izd. – Tiraž 1.000. – Bibliografija: str. [66].

ISBN 978-86-7083-708-9 (broš.)
744(075.8)(076)
514.18(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 178426892

 

 

MAŠINSKI materijali : priručnik za laboratorijske vežbe. Deo 1 / Radica Prokić-Cvetković … [et al.]. – 6. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2014 (Beograd : Planeta print). – 69 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7083-818-5 (broš.)
620.1:621(075.8)(076.1)

COBISS.SR-ID 204637452