Visoka tehnička škola strukovnih studija je škola sa višedecenijskom tradicijom. Osnovana je 1974. godine sa ciljem da, uz praćenje najnovijih tehničko-tehnoloških dostignuća, obrazuje profile inženjera orijentisane tržišnoj privredi.

I danas je Visoka tehnička škola u samom vrhu obrazovnog sistema Srbije, sastavljena od stručnog profesorskog kadra i moderno opremljena.

Nastavu izvode profesori koju su postigli značajne rezultate u domenu proizvodne prakse, tehničkih delatnosti, CNC upravljanja, fleksibilnih sistema, upravljanja organizacijom proizvodnje, menadžmenta, kao i kompjuterskih tehnologija.

Po svojoj opremljenosti i sadržajima koje nudi za edukaciju studenata Visoka tehnička škola je jedinstvena u Srbiji jer pored Vodenog noža, kao kapitalne investicije, u svom sastavu ima i kabinet za programiranje informacionih sistema, kabinet sa upravljačkim jedinicama za programiranje i izradu predmeta, radionicu sa CNC mašinama za obradu metala i CNC vezama, fleksibilnu tehnološku liniju sa robotom kao poslužiocem, kabinete za programiranje i informatiku, kompjutersko grafičko  inženjerstvo. Uz ovakve uređaje Visoka tehnička škola pruža optimalne uslove za realizaciju svojih nastavnih planova i programa stavljajući akcenat na  praktično osposobljavanje studenata i njihovu pripremu za profesionalan rad.