OBAVLJENA STRUČNA PRAKSA – HEMOFARM

 

U okviru praktične nastave u petak 20.04.2018. u 10 časova organizovana je poseta fabrici Hemofarm iz Vršca za studente treće godine i specijalističkih studija.

Tokom posete pažnja je bila usmera na upoznavanje studenta sa proizvodnim mogućnostima fabrike Hemofarm. Studenti su imali prilike da vide veliki broj automatizovanih mašina koje učestvuju u procesu pakovanja lekova. U pogonu održavanja i izrade alata studenti su imali prilike da vide najsavremenije CNC glodalice firme HAAS kao i jedan CNC strug iste firme. Pred navedenih CNC mašina u procesu proizvodnje alata za blistere korišćene su i konvencionalne mašine. U istom pogonu studenti su mogli da vide i najsavremeniju Hexagon-ovu mašinu za skeniranje u 3D. Na svim mašinama Darko Čejić je uz priču vršio i demonstaraciju rada.

Možemo zaključiti da je poseta Hemofarmu bila vrlo uspešna i da su studenti imali prilike da vide najsavremeniju tehnologiju koja učestvuje u procesu izrade gotovog proizvoda.

IMG-68c11db9bf7928a1d8fc1700e022ba44-V

 

Zahvaljujemo se Darku Čejiću koji je bio odličan vodič, demontrastor  i pravi domaćin.

nastavnik praktične nastave
Ivan Bijelić