Obaveštenja iz predmeta „Mašinske konstrukcije ”, „Održavanje CNC sistema ” i „Tehnička dijagnostika“

Obaveštavaju se studenti upisani u VŠJ Beograd koji nameravaju da za februarski ispitni rok 2022. godine prijave ispite iz predmeta „Mašinske konstrukcije ”, „Održavanje CNC sistema ” i „Tehnička dijagnostika“ da radi izvršenja predmetnih predispitnih obaveza, odnosno radi sticanja uslova za polaganje predmetnih ispita, pošalju seminarski rad profesoru Svetomiru Simonoviću najkasnije zaključno sa danom uoči održavanja predmetnih ispita do 17h na e-mail adresu „svetomir.simonovic@visokatehnicka.edu.rs“.