Obaveštenje – Informacioni sistemi I

Prezentacije vezane za uvodno predavanje i temu 1 sa prvim domaćim zadatkom možete preuzeti do 05.11.21.g. na sledećem linku – sajtu: https://milivojefilipovic.weebly.com/informacioni-sistemi-i.html

Predmetni nastavnik
Milivoje Filipovic
e-mail: mf.tehnikum@gmail.com