Obaveštenje iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I i Kompjutersko projektovanje II”

U petak 17.09.2021.god. sa početkom od 14h, u sali IV, održaće se polaganje popravnih kolokvijuma iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I” i “Kompjutersko projektovanje II”.

U petak 17.09.2021.god. sa početkom 16h, u sali IV, održaće se odbrana seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I” i “Kompjutersko projektovanje II”.