OBAVEŠTENJE STUDENTIMA KOJI IMAJU MESTO U STUDENTSKOM DOMU

Podsećamo sve studente koji imaju smeštaj u studentskom domu da prilikom prijave ispita za aprilski ispitni rok naznače da li im je isti potreban od početka ispitnog roka i mole se da u tom slučaju prijavu, kao i zahtev za vraćanje u dom, dostave na email info@visokatehnicka.edu.rs
najkasnije do 20.05.2020. godine u 09 časova.
Studentska služba