OBAVEŠTENJE U VEZI SA UPISOM STUDENATA ŠKOLSKE 2021/22. GODINE

Obaveštenje u vezi sa brojem studenata koji se upisuju i datumima upisnih aktivnosti možete pogledati na linku:
http://atssb.edu.rs/upis/