Obaveštenje za studente II godine MSS

Obaveštavaju se studenti druge godine master strukovnih studija studijskog programa Kompjuterski mašinski sistemi da rezultate polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Integralno upravljanje kvalitetom proizvoda kod dr Miloša Petronijevića mogu pogledati ovde.

 

Beograd, 11.04.2022.god.

Koordinator za nastavu