Obaveštenje za studente II godine MSS

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskog programa master strukovnih studija Kompjuterski mašinski sistemi koji nameravaju da u aprilskom ispitnom roku 2022.god. polažu ispite iz predmeta Projektovanje mašinskih komponenti, odnosno Održavanje i pouzdanost mašinskih sistema dostave ili pošalju seminarski rad dr Svetomiru Simonoviću najkasnije zaključno sa danom uoči polaganja predmetnog ispita do 13h na e-mail adresu svetomir.simonovic@visokatehnicka.edu.rs, radi sticanja uslova za polaganje predmetnih ispita.

 

Beograd, 29.04.2022.god.

Koordinator za nastavu