Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Kompjuterski mašinski sistemi, Industrijsko inženjerstvo i Energetska efikasnost i čista energija koji su slušali predmet Informacioni sitemi I kod Milivoja Filipovića da je potrebno da se obrate predmetnom nastavniku na e-mail (mf.tehnikum@gmail.com) ili u terminu konsultacija, u cilju regulisanja predispitnih obaveza.

Termini konsultacija su:

– ponedeljak 23.05.2022.god., 11:00-13:00;

– sreda 25.05.2022.god., 11:00-13:00 i

– četvrtak, 26.05.2022.god, 11:00-13:00

kabinet 209, Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, Zemun.

Studenti koji su dobili informacije na e-mail, treba da postupe prema navedenim uputstvima iz e-mail-a.

 

Beograd, 20.05.2022.god.

Koordinator za nastavu