Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija da će se popravni kolokvijum iz predmeta Tehnološki postupci kod dr Danijele Živojinović održati u četvrtak 07.07.2022.god. od 14:00 u Sali IV odseka KMI.

Odbrana seminarskih radova (samostalnih zadataka) iz predmeta Tehnološki postupci kod Veljka Bićanina će se održati u četvrtak 07.07.2022.god. od 15:30 u Sali IV odseka KMI.

 

 

Beograd, 28.06.2022.god.

Koordinator za nastavu