OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPITE I KOLOKVIJUME IZ PREDMETA OTPORNOST MATERIJALA I TEHNIČKA MEHANIKA II

 
Obaveštavaju se svi studenti koji polažu ispite i kolokvijume iz predmeta Otpornost materijala i Tehnička mehanika II, dana 29.06.2020. godine i 30.06.2020. godine da su obavezni da ponesu zaštitne maske. U suprotnom neće imati mogućnost prisustva na ispitu.
Predmetni nastavnik,
dr Andreja Stefanović