Obaveštenje za studente koji su diplomirali

Obaveštavamo studente da se diplome neće izdavati u periodu od 30. januara do 6. februara. 2023.
godine.

Ovo obaveštenje važi za studente koji su diplomirali od 01.03.2020. do 30.09.2022. koji preuzimaju
diplome u sedištu Akademije, u Katarine Ambrozić broj 5.
Studenti koji su diplomirali pre 01.03.2020. preuzimaju diplome u studentskoj službi Odseka KMI, u
Bulevaru Zorana Đinđića 152 a.