OBRADNI PROCESI – kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Obradni procesi održaće se 21.05.2021. godine u amfiteatru III sa početkom u 14 časova.

                                                                       Predmetni nastavnik
                                                                       dr Stojko Biočanin