Odbrana seminarskih radova i samostalnih zadataka iz predmeta „Prostiranje toplote i mase“ na specijalističkim strukovnim studijama (SSS) i master strukovnim studijama (MSS)

Odbrana seminarskih radova i samostalnih zadataka iz predmeta „Prostiranje toplote i mase“ na specijalističkim strukovnim studijama (SSS) i master strukovnim studijama (MSS) održaće se 30.12.2021.godine u 14h u Amfiteatru III.

Predmetni nastavnik,
dr Sanja Petronić