Odbrana seminarskih radova iz predmeta “Zavarivanje i spajanje materijala” na specijalističkim strukovnim studijama (SSS)

Odbrana seminarskih radova iz predmeta “Zavarivanje i spajanje materijala” na specijalističkim strukovnim studijama (SSS) održaće se 20.12.2021. godine u 16:30h u učionici br.2.
Predmetni nastavnik,
mr Milanka Plavšić