Odlaganje konsultacija kod saradnika u nastavi Čančarević Nikole

Konsultacije kod saradnika u nastavi Čančarević Nikole, koje bi trebalo da se održe 15.06.2021.god. u terminu od 10h do 12h, odlažu se za 16.06.2021.god. u terminu od 10h do 12h, u sali IV.