Odluka o izmenama i dopunama Statuta

Obaveštavamo Vas da je na sednici Saveta škole, održanoj 12. 05. 2014. godine doneta Odluka o izmenama i dopunama Statuta Visoke tehničke škole strukovnih studija.

Odluku možete pogledati ovde.

Sekretarijat Škole