Održavanje II kolokvijuma iz predmeta “Energetski procesi i okruženje”

U petak 14.01.2022.god. u 12h, u učionici br.3, održaće se II kolokvijum iz predmeta “Energetski procesi i okruženje”.

Predmetni nastavnik,
dr Tatjana Tanasković