II kolokvijuma iz predmeta “Industrijski računarski sistemi”

U četvrtak 03.06.2021.god. sa početkomod 13h, održaće se kolokvijum iz predmeta “Industrijski računarski sistemi”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Đorđe Dihovični